Save Print PDF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a Fajatekvar.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető termékek regisztrált igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi megvásárlásának feltételeit, a Vásárló, valamint a Webáruházat működtető vállalkozás (a továbbiakban: Eladó) jogait és kötelezettségeit.

A Webáruház az internet hálózatán a www.fajatekvar.hu URL alatt érhető el.

A Fajatekvar.hu Webáruház a regisztrációval, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között. A Vásárló, mint a Webáruház használója a regisztráció során köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

Tartalom:

  1. Eladó adatai

  2. Vásárlóvá válás személyi feltételei

  3. Regisztráció

  4. Adatbevitel, adatbeviteli hibák kijavítása

  5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  6. Termékek ára, jellemzői

  7. Megrendelés

  8. Kiszállítás, személyes átvétel

  9. Fizetési módok

10. Elállás joga

11. Szavatosság

12. Jótállás

13. Felelősség korlátozása

14. Szerzői jog

15. Adatvédelem

16. Panaszügyintézés

17. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

18. Záró rendelkezések

 

1. Eladó adatai

1.1 Jelen online Fajatekvar.hu Webáruház fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

Cégnév: REGIN Kft. (a továbbiakban: Eladó)

Székhely és postacím: Magyarország, 4032 Debrecen, Úrrétje utca 13/A

Telefonszám: +36/30/239-0777

E-mail cím: info@fajatekvar.hu;

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.09-09-027166

Adószám: 25353006-2-09.; EU-s (közösségi) adószám: HU25353006

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101008/2016

Bankszámlaszám: K&H 10403428-49555255-50551008

 

Tárhely szolgáltató neve: DBI Szoftver Kft. (HonlapBirodalom)
Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 53. 1/2; Telephely: 4026 Debrecen, Csap utca 13. 1/2
E-mail cím: info@honlapbirodalom.hu

 

 

2. A Vásárlóvá válás személyi feltételei

2.1. A Vásárló

A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy jog-és cselekvőképes természetes, vagy jogi személy, vállalkozás. A Fajatekvar.hu Webáruházban történő vásárláshoz, regisztrációhoz a Vásárlónak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

·      természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a vásárlás napján betöltötte, és törvény vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete cselekvőképességét nem korlátozza (nem cselekvőképtelen);

·      természetes személy, aki 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem érte el és nem cselekvőképtelen, kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával tehet érvényes jognyilatkozatot;

·      szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (vállalkozás) törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva tehet jognyilatkozatot;

·      nyilvántartásba vett jogi személy, gazdasági társaság törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva tehet jognyilatkozatot.

2.2. A 14 éven aluli Vásárló

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a 14. életévét be nem töltött kiskorú személy a törvény értelmében cselekvőképtelennek minősül, ezért jognyilatkozata semmis. A cselekvőképtelen kiskorú nevében a Fajatekvar.hu Webáruházban történő vásárlás során a törvényes képviselője járhat el.

 

3. Regisztráció

3.1. A Fajatekvar.hu Webáruház tartalmának minden része elérhető bárki számára regisztráció nélkül is, azonban a vásárlásnak érvényes regisztráció a feltétele. Ha a Vásárló regisztrálni kíván a Webáruházban, akkor a következő adatokat kell kitöltenie:

·      Név,

·      E-mail cím,

·      Jelszó,

·      Cím (szállítási, számlázási cím),

·      Telefonszám.

A regisztráció sikeréről az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

3.2. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@fajatekvar.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.3. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót.

3.4. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 

 

 

 

 

4. Adatbevitel, adatbeviteli hibák kijavítása

4.1. A megrendelések leadása a Fajatekvar.hu Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a regisztrációs vagy vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.

4.2. Az adatbeviteli hibák javítására a regisztráció vagy a megrendelés elküldése előtt van lehetőség, a regisztráció vagy a vásárlás során hibásan megadott adatokhoz történő visszalépéssel. Ha a Vásárló az adatok elküldését követően észlel adatbeviteli hibát, azt kérjük, haladéktalanul jelezze az info@fajatekvar.hu e-mail címen, a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

 

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését az Eladó késedelem nélkül automatikus e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az ÁSZF elektronikus elérhetőségét, a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, az adatbeviteli hibák kijavításánál ismertetett módon a Vásárló kijavítást kérhet. A hibás adatok megadásával Eladónak okozott költségek, károk a Vásárlót terhelik.

5.2. A Vásárló mentesül a megrendeléssel járó ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.3. E visszaigazoló e-mail Eladó részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Eladó és Vásárló között.

 

6. Termékek ára, jellemzői

6.1. Termékek ára

A termékek vételárára tekintetében minden esetben a weboldalon feltüntetett egyedi ár az irányadó. A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó ár.

A Fajatekvar.hu Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

Nyilvánvalóan tévesen feltüntetett ár (pl.: 0 Ft) esetében az Eladó nem köteles az árut a téves áron szállítani, hanem a Vevővel történő egyeztetéskor felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. 

Az Eladó a Fajatekvar.hu Webáruházban tájékoztatja a Vásárlókat az aktuális kedvezményekről, akciókról és ajándékokról, illetve az azokra való jogosultság feltételeiről.

A Fajatekvar.hu Webáruház felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és esetenként a valóságtól eltérhetnek.  A raktárkészlet gyors változása miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért az Eladó felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

6.2. A megvásárolható termékek részletes jellemzői (pl.: méret, színválaszték), használati utasítás a Fajatekvar.hu Webáruházban, az adott terméknél kerülnek feltüntetésre.

A gyártás folyamán a termékek műszaki paraméterei előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak, amelyekért az Eladó felelősséget nem vállal.

  

7. Megrendelés

7.1. Az online Fajatekvar.hu Webáruházban történt megrendeléssel a Vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

7.2. A megrendelések elküldésének ideje folyamatos (0-24 óra), azonban az Eladó a megrendelések feldolgozását munkanapokon 9.00-17.00 óra között végzi.

Abban az esetben, ha az online felületen - meghibásodás miatt - nem adható le a megrendelés, a Vevőnek lehetősége van az ügyfélszolgálat telefonszámán (+36/30/239-0777), vagy az info@fajatekvar.hu e-mail címre küldve, ill. személyesen az üzleteinkben leadni megrendelését.

7.3. A Fajatekvar.hu Webáruházban történő megrendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vásárló a kosár oldalon az adatok megadása pontban található mezőket maradéktalanul kitölti, vagy a telefon/e-mailben történő megrendelés esetén, azokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház üzemeltetője felelősséget nem vállal.

A megrendelés bármilyen módosításához a Vásárló kérje az Eladó Vevőszolgálatának segítségét, a Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

8. Szállítás, személyes átvétel

8.1. Kiszállítás

A rendeléseket az Eladó 1-4 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. Az Eladó törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén az Eladó minden esetben értesíti a Vásárlót és tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos idejéről.

A megrendelt termék készlet hiánya esetén az Eladó értesíti a Vásárlót a várható szállítási határidőről, amelyet a Vásárlónak lehetősége van 2 munkanapon belül visszaigazolni (megerősíteni vételi szándékát) vagy elutasítani (elállni vételi szándékától). 

 

8.2.Szállítási módok:

8.2.1. Futárszolgálat

A szállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi. Ügyfélszolgálat: +36 1 468-05-00

 

Szállítás díja:

·      Bruttó 19.999.- Ft alatti rendelés esetén 1590- Ft Magyarország egész területére.

·     Utánvétes fizetés esetén az utánvét díjja : 300 Ft

·      Bruttó 20.000.- Ft feletti rendelés esetén a szállítás INGYENES!

 

A Vásárló szállítási címnek, minden esetben, olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni.

A Vásárló a kiszállításkor az átvétel időpontjában köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni, amennyiben mindent rendben talált a termékkel kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a termék, a Vásárlónak a helyszínen kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. Az Eladónak utólag jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával a Vásárló ugyanis elismeri, hogy az átvett csomag megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb további két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

 

A Vásárló hibájából át nem vett küldemény szállítási és visszaszállítási díja a Vásárlót terheli, ezért az Eladó nyomatékosan felhívja a Vásárló figyelmét, hogy csak akkor adja le megrendelését, ha annak átvételét, illetve utánvét esetén a megrendelés összegének kifizetését az átvételkor biztosítani tudja. – A DPD Futárszolgálat részére a Feladó/Vásárló fizet minden díjat, a visszaszállítás díját is.

 

8.1.2. Személyes átvétel

A Vásárló választása szerint lehetőség van a Fajatekvar.hu Webáruházban vásárolt termékek személyes átvételére.

A személyes átvétel helye:

·         JÁTÉKVÁR 4024 Debrecen, Szent Anna u. 27.

·         JÁTÉKVÁR az Auchanban 4031 Debrecen, Kishatár út 7.

A személyes átvételre a weboldalon feltüntetett nyitvatartási időben van lehetőség.

A csomag és csomagolás sértetlensége a személyes átvétel esetén is ellenőrizendő a Vásárló által is.

 

9. Fizetési módok

9.1. Előre utalás

A termék vételárának és szállítási költségének kifizetése történhet a megrendelés visszaigazolását, de a termék átvételét megelőzően a visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámla számra történő átutalással. Az Eladó a terméket az átutalást követően adja át a futárnak vagy személyes átvétel esetén a Vevőnek.

9.2. Utánvét

A Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak kizárólag készpénzben tudja kifizetni.

9.3. Személyes átvétel

Személyes átvétel esetén készpénzzel vagy bankkártyával történő fizetés lehetséges.

 

10. Elállás joga

10.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

10.2. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levélben) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. A Fogyasztó nyilatkozata megtételéhez használhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszerűen gyakorolta.

Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladónak, az 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

11. Szavatosság

11.1. Kellékszavatosság

Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Vásárló a gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

11.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 10.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·      a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·      a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

11.3. Szavatosság érvényesítése

A Vásárló a megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági igényét levélben az Eladó címén,

e-mailen vagy telefonon jelezheti nevének, címének, e-mail címének és telefonszámának megadásával.

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A Vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

 

12. Jótállás

A Fogyasztónak minősülő Vásárlót a Webáruházból vásárolt tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan 1 éves jótállási jog illeti meg. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó által a Webáruházban forgalmazott termékek közül jótállás kizárólag a tartós fogyasztási cikknek minősülő termékekre vonatkozik. Ha a termékre az Eladó jótállást vállal, azt minden esetben a Webáruházban, a termék egyedi jellemzői között tünteti fel.

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja. Eladó a termékhez mellékelt jótállási jegyet a termék átvételével egy időben bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

·      szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),

·      rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

·      helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

·      elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó a 10.1. szerinti jogokat gyakorolhatja.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 10.1 és a 10.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

13. A felelősség korlátozása

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

·      az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

·      bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

·      bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

·      bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

·      bármely szoftver nem megfelelő működése.

·      bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldal használata során a valóságnak mindenben megfelelő adatokat bocsát az Eladó rendelkezésére. A Vásárló kizárólag a saját vagy az általa képviselt természetes vagy jogi személy adatait jogosult az Eladóval közölni. A Vásárló ezzel ellentétes megtévesztő magatartása súlyos szerződésszegésnek tekintendő. A Vásárló felelősséggel tartozik a valótlan vagy más valós személy adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Eladó ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Fajatekvar.hu Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden Vásárló saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, illetve az bármely más módon az Eladó tudomására jut, úgy az Eladó jogosult bármely tartalom, illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Eladó jogosult az adott Vásárlót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

 

 

14. Szerzői jog

A Fajatekvar.hu Webáruház felületén található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ, illetve adat, stb.) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül az Eladót illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. Az Eladó szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a Vásárló elfogadja, hogy az Eladó a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház üzemeltetőjének.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy Vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén az Eladó jogosult a Vásárló regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről az Eladó nem köteles értesíteni a Vásárlót.

A Fajatekvar.hu Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. Az Eladó jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

A Fajatekvar.hu Webáruház vagy annak bármely része más domain-en például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

Az a weboldal, amelyen a Fajatekvar.hu Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy az Eladó javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.

A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt az Eladó valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Fajatekvar.hu Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt az Eladó, a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

A Fajatekvar.hu Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják, más célra az üzemeltető nem veszi azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

 

15. Adatkezelés

15.1. Az adatkezelés jogalapja

Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a Vevő hozzájárulásával kezelheti, mely hozzájárulást a jelen ÁSZF elfogadásával Vevő megad az Eladó részére.

15.2. Az adatkezelés időtartama

Az adatok Fajatekvar.hu Webáruház látogatók vonatkozásában a honlap megtekintésétől számított 30 napig tárolja az Eladó. Regisztrált és nem regisztrált Vásárló adatait az érintett utolsó vásárlásától számított 5 évig, regisztrált Vásárló esetén vásárlás hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 24 hónapig, a fizetési tranzakciókkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében 8 évig kezeli az Eladó. A Vásárló személyes adatai a szerződés létrejöttének elmaradása esetén, a szerződés vagy a regisztráció megszűnését követően, illetve a számlázás után haladéktalanul törlésre kerülnek.

15.3. Az adatkezelés célja

A vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, többletszolgáltatások nyújtása. A Vevő személyes adatai marketing vagy statisztikai célokra nem használhatók fel.

15.4. A kezelt adatok köre

Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat, azonosítószám, jelszó, név, e-mail cím, telefonszám, cím, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), a fizetések adatai (dátum, időpont, összeg, tranzakció azonosító), az utolsó belépés dátuma, időpontja.

15.5. Adatvédelem

Harmadik személy felé az adatok nem továbbíthatók, nem hozhatók nyilvánosságra, más módon sem tehetők hozzáférhetővé. A korlátozás alól kivételt képeznek az Eladó érdekkörében eljáró harmadik személyek (pl.: futár) az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben. A személyes adatok elektronikusan kerülnek tárolása az Eladó rendszerében, mely korszerű műszaki védelem alatt áll. A számviteli adatokat az Eladó eredetben őrzi. Az Eladó kérelemre az általa kezelt személyes adatokról 30 napon belül e-mail-ben tájékoztatást ad. A személyes adatokkal kapcsolatban bármikor kérhető helyesbítés, törlés vagy zárolás, valamint jogorvoslatért lehet fordulni az illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

16. Panaszügyintézés

A panaszok bejelentésére, a kapcsolattartásra használható postacímen vagy a megadott e-mail címen írásban van lehetőség. Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében az e-mailben történő válaszadást is jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárló a 16. pontban szereplő egyéb jogérvényesítési lehetőségek igénybevételét megelőzően köteles a panaszának kivizsgálását lehetővé tenni az Eladó számára.

 

17. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, akkor a Vásárló számára panasztételt kezdeményezhet az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, igénybe veheti békéltető testület eljárását, illetve peres eljárást indíthat.

Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15., tel: 52-500-710, 52-500-745, fax: 52-500-720, e-mail: bekelteto@hbkik.hu).

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A felek megállapodnak abban, hogy peres eljárás esetére az Eladó székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

A felek elfogadják, hogy jelen ÁSZF-ből eredő jogviszonyukra a magyar jogszabályok érvényesek.

 

18. Záró rendelkezések

18.1. A szerződés nyelve a magyar. Jelen ÁSZF-et Eladó papíron nem küldi el a Vásárlónak. Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető. A Vásárló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó az ÁSZF lementéséhez, előhívásához szükséges elérhetőség elektronikus levélben (mint tartós adathordozón) történő elküldésével tegyen eleget a jogszabályokban előírt közlési kötelezettségének. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik. 

18.2. Az Eladó jogosult jelen ÁSZF-et a Vásárlók a Fajatekvar.hu Webáruház felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

18.3. Bármely Vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

18.4. Az Eladó jogosult továbbá a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. megváltoztatására. A változás a Fajatekvar.hu Webáruház felületén történt megjelentés időpontjától hatályos.

18.5. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával kifejezi, hogy az abban foglalt valamennyi rendelkezést megismerte és azoknak mindenben megfelel, magára nézve kötelezőnek ismer el. A Vásárló kijelenti, hogy a Fajatekvar.hu Webáruházban forgalmazott termékek egyedi tulajdonságaiból adódó valamennyi speciális rendelkezésről (különösen az ÁSZF 6.2.) tudomással bír, azokról külön tájékoztatást kapott, melyet követően valamennyi feltételt kifejezetten elfogadta.

 

Debrecen, 2016. szeptember 01.

 

 

 

Termékek